EVOLVE

Servis dopravních prostředků

Spolupráce s dopravními podniky

Naší hlavní doménou jsou opravy dopravních prostředků. Již řadu let se věnujeme opravám, servisu a modernizaci vozových parků, především pak tramvají a trolejbusů. Naše služby pokrývají nejen pravidelné malé a velké servisní prohlídky dopravních prostředků, ale také okamžité úpravy menších nedostatků nebo opravy většího rozsahu na dopravních prostředcích po havárii, například na karosérii.  

Generální úpravy a modernizace vozů

Vedle oprav a servisu nabízíme také generální úpravy a modernizaci tramvajových vozů a trolejbusů. Věnujeme se i specializovaným rekonstrukcím historických tramvají. 

Historická tramvaj Vnitřek vozu Astra 302

 

Vlastní montážní hala

Vzhledem k velkému zájmu vystavěla firma v roce 1998 vlastní montážní halu v Třemošné u Plzně, kde provádí opravy, velké prohlídky, modernizace a rekonstrukce dopravních prostředků.

Úzká spolupráce s výrobci

Firma úzce spolupracuje s výrobci typů tramvají ČKD, ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a PRAGOIMEX a.s. - díky tomu jsou všechny naše práce provedeny řádně a odborně. Mezi naše dlouholeté spokojené klienty patří například Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.